VÅRA TJÄNSTER

Löpande bokföring


Vill du fokusera på utveckling och slippa jobba med det som redan har hänt? Vi erbjuder kompletta lösningar som gör att du slipper lägga tid på din löpande bokföring.

Löpande bokföring

Ett företag ansvarar för att alla affärshändelser löpande bokförs, det måste finnas verifikationer för alla bokföringsposter. Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Komplett lösning

Vill du jobba med framtiden och slippa hantera pappersarbetet som uppstår efter ett utfört uppdrag. Vi erbjuder en komplett lösning där vi skräddarsyr en lösning som skall passa just er. Till exempel kanske ni vill att vi utför bokföringen, löneutbetalningarna samt faktureringen.

Bokföring, bokslut & deklarering

Vi bokför alla löpande händelser samt gör bokslut utav det. I slutet av året deklarerar vi er verksamhet.

Kontaktperson

Oscar Engwall

oscar@hfek.se

Developed by: Crude Agency