VÅRA TJÄNSTER

Handelsbolag


Handelsbolag är ytterligare en bolagsform där två eller fler delägare tillsammans äger företaget.

I ett handelsbolag så har samtliga bolagsmän solidariskt ansvar. Någon kapitalinsats behövs ej i ett handelsbolag, till skillnad från ett aktiebolag. Dock är samtliga bolagsmän personligt ansvariga för bolagets tillgångar och skulder, och det är även bolagsmännen som är skattepliktiga för resultatet som uppkommer i handelsbolaget.

Tjänster som erbjuds handelsbolag:

  • Löpande bokföring mm.
  • Bokslut
  • Hjälp med deklaration

Kontaktperson

Oscar Engwall

oscar@hfek.se

Developed by: Crude Agency