VÅRA TJÄNSTER

Bokslut och deklarering


Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid slutet av ett räkenskapsår, något som alla företag är skyldiga att ta fram efter att ha avslutat den löpande bokföringen.
Efter att ha stängt böckerna och genomfört bokslutet så ska resultatet deklareras.

Bokslut

När vi hjälper en kund att göra bokslut avser tjänsten; sammanställning av moms samt momsrapport, periodiseringar, avstämning av konton, eventuella periodiseringsfonder om så önskas.
 Pris: 1 050kr/bokslut, exklusive årsredovisning

Periodbokslut

Ett periodbokslut kan göras för en period under innevarande räkenskapsår. Det är vanligt att större företag gör så kallade kvartalsbokslut för sin delårsrapport. Det vi tillhandahåller kunden är att sammanställa samtliga transaktioner och affärshändelser för den aktuella perioden, varpå vi sedan tar fram balans- och resultatrapport för perioden.
 Pris: 1 050kr/periodbokslut

Deklaration

Efter bokslutet måste man som företagare deklarera. Här erbjuder vi hjälp med att fylla i eventuella papper, beräkna periodiseringsfonder, expansionsfonder, räntefördelningar och egenavgifter när dessa är aktuella.

Kontaktperson

Oscar Engwall

oscar@hfek.se

Developed by: Crude Agency