VÅRA TJÄNSTER

Årsredovisning


Vill du på ett överskådligt och enkelt sätt kunna redovisa hur året gått eller vill du visa upp ditt företag på ett tilltalande och säljande sätt?

Standard årsredovisning

Som aktiebolag är du enlig lag skyldig att ta fram en årsredovisning efter varje räkenskapsår. Vi erbjuder ett Årsredovisningspaket där vi gör bokslutet, sammanställer en årsredovisning och hjälper till med deklarationen.
 Pris: 3 500kr/årsredovisningspaket

Kontaktperson

Oscar Engwall

oscar@hfek.se

Developed by: Crude Agency