VÅRA TJÄNSTER

Aktiebolag


Aktiebolag är en bolagsform där det krävs att delägarna, dvs. aktieägarna, har en kapitalinsats om minst 50 000kr.

Att använda aktiebolag som bolagsform är fördelaktigt för bolag som har stor expansionsmöjlighet i framtiden. Som delägare är man begränsat ansvarig, då aktiebolaget är ett skattesubjekt och egen juridisk person. Ett aktiebolag kräver dock att man, utöver kapitalinsatsen, har en bolagsordning, styrelse och aktiebok mm. För att ta reda på mer om aktiebolag, och om det passar dig, gå in på www.bolagsverket.se

Tjänster som vi erbjuder dig som driver ett aktiebolag är:

  • Löpande bokföring mm.
  • Bokslut & årsredovisning
  • Deklaration

Kontaktperson

Oscar Engwall

oscar@hfek.se

Developed by: Crude Agency